hlavička
 
 
 

Úvod


Úvod

Od roku 2005 nabízíme geodetické služby pro fyzické osoby, firmy i projektanty. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a na rozsahu, termínech i ceně se vždy domluvíme předem. Kvalita a soulad odevzdaného díla
s platnými právními předpisy jsou samozřejmostí.

Osobně se stavební geodézii a katastru nemovitosti věnuji od roku 1995. Deset let jsem byl zaměstnancem geodetické firmy MAPING, v.o.s. (Ing. Bohumil Novák). V září roku 2005 jsem začal podnikat jako OSVČ.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle §13 odst. 1 zákona č.200/1994 Sb.,
v rozsahu a) geometrické plány a vytyčování hranic pozemků … c) geodetické podklady pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, …, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení. ÚOZI od 24. 2. 2005.


2020


Nabídka služeb


ReferenceOdkazyVýuka geodézieKontakty

fotografie
© 2015-2020 Všechna práva vyhrazena