hlavička
 
 
 

Úvod


Nabídka služeb

Pro fyzické osoby – stavebníky:

-    Zaměření mapového podkladu pro projekt rodinného domu.
-    Vytyčení prostorové polohy rodinného domu dle projektové dokumentace.
-    Kontrolní měření v průběhu stavby.
-    Zaměření rodinného domu po dokončení ke kolaudaci a pro zápis do katastru nemovitostí – Geometrický
      plán pro vyznačení budovy.


Pro fyzické osoby a firmy – práce v katastru nemovitostí:

-    Geometrické plány pro rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku.
-    Geometrické plány pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy.
-    Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků.
-    Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
-    Vytyčování hranic pozemků.
-    Pomoc při vkladu do katastru a konzultace v oblasti KN.


Pro projektanty:

-    Zaměření mapového podkladu pro projekt (formáty dwg, dxf, seznam souřadnic S-JTSK a výšek v systému
      Bpv.).
-    Kontrolní zaměření obvodu pozemků pro výstavbu a zákres hranic parcel dle platného stavu katastru.
-    Určení pevných bodů polohových a výškových pro zeměměřické činnosti při realizaci stavby.
-    Při dlouhodobé spolupráci možnost součinnosti při zaměřování mapových podkladu za velmi zajímavé ceny.


Nabídka služeb


ReferenceOdkazyVýuka geodézieKontakty

fotografie
© 2015-2018 Všechna práva vyhrazena